preloder

Baralla

O CAMIÑO

Salindo de Baralla en dirección O Corgo, nos encontramos ca subida da Mocha. Un puerto de terceira categoría polas suas pendientes e un dos últimos coletazos das serras antes de alcanzar as colinas do interior de Lugo. Superado este punto, as colinas, restos das montañas do levantamento cámbrico, se sucederán acompañándonos durante nuestro viaje a Santiago.

Tanto o río Neira, que xa hemos deixado atras, como o río Chamoso, son afluentes dun Miño que pasa al sur de este concello. Este tramo do camiño discurrirá a través de un bosque atlántico, combinado cas praderías que custodian o flanquean. O lexos se pode percibir o ambiente urbanita, indicación de que Lugo xa se encontra próxima.

QUE VER

A 14 kilómetros de Lugo existe un rincón cuallado de natureza e monumentos. O Corgo. A sua bellísima paisaxe atlántica se caracteriza por una vexetación color esmeralda que reina por todas partes ca sua atrapante olor a tierra mollada. Tamén os ríos trazan ca sua forza o carácter da localidade. De todos eleos, goberna o Miño que flue en tonos entre dorados e mentas con potencia e sutilidade. Uno dos abundantes afluentes que acuden a él e o río Chamoso. Nas suas orillas se encontra un dos recursos máis hermosos e visitados de O Corgo: unha simpar playa fluvial que mezcla a suave area blanca co verdor da herba. No seu centro, un islote ol que acceder por pontes de madeira. Pero O Corgo brilla igualmente polos seus cuantiosos monumentos que se poden clasificar en pazos, iglesias, tumbas medievales (como a de Santa Marina da parroquia de Cabreiros ou as de San Cristóbal de Chamoso), cruceiros, casas señoriales, pontes e castros (prácticamente un por parroquia, como o de Eirexe, o de Castrillón, o de Croacia en Chamoso,  o da cidade de Farnadeiros e o de Ramil de Nava en Laxosa). Entre los pazos, destaca o de O Corgo, na parroquia de San Xoán, caracterizado pols su forma de cubo e o seu teito a cuatro augas; no seu centro, un hermoso patio y na sua porta, un radiante escudo en relieve.

No referente a iglesias podemos citar que prácticamente todas son románicas, pertenecen o seculo XIII. De entre elas, a máis chamativa e a iglesia de San Salvador de Castrillón por asemellarse a una casiña no medio dun bosque de robles. De entre as casas señoriales que poban O Corgo destacamos a de San Pedro de Farnadeiros polos peculiares dibuxos do seu escudo en pedra (un caldeiro, tres peixes, una coroa e, sobre eles, unha M). No noso camiño polo Corgo nos encontraremos con tres das pontes máis representativas de Lugo, a do Neira, do século XIV, cos seus cuatro arcos de máis de 10 metros de altura; a medieval dos Galiñeiros, e o de Coop, no río Chamoso, de posible origen romano.

MAPA DO TRAMO